Reinigen van zonnepanelen een noodzakelijk iets of enkel voor het oog?

Het is van belang dat de panelen regelmatig visueel worden gecontroleerd en gereinigd.
Vervuiling kan de goede werking van de panelen beïnvloeden. De levensduur van uw zonnepanelen wordt hierdoor bepaalt. Het aankopen van zonnepanelen is een belangrijke investering.
Iedereen wil het maximum rendement eruit halen. Voor de reiniging werken we enkel met osmose water.
Bij grote PV-installaties kan vervuiling tot 5% opbrengstverlies veroorzaken. Vandaar dat het aangeraden is om jaarlijks de zonnepanelen te laten reinigen. Voor de reiniging werken we met telescopische stelen met zachte borstels, deze worden gevoed met osmose water.
De telescopische borstels maken het mogelijk om veilig en uiterst efficiënt vanaf de grond uw PV-installatie te reinigen. Het gebruik van een ladder wordt zo beperkt. Dit laat ons toe om snel en efficiënt te werken.

 

Waarom zonnepanelen reinigen?

Vervuiling via:
Zure regen, vogeluitwerpselen, chemicaliën, fijne stofdeeltjes, luchtverontreiniging, zoutaanslag (zee), stedelijk en/of industrieel gebied (roet / metaal) en mos.

 

Voordelen:

– U behoudt steeds het hoogst mogelijke rendement,

– Door het osmosewater vermijden we detergenten, en wordt uw regenwater niet vervuild,

– Geen beschadiging aan uw panelen.

 

Hot-spots:

Een mogelijk probleem door vervuiling zijn zogenaamde “hot-spots”. Deze worden veroorzaakt door een plaatselijke verhitting in het paneel. Als deze cellen geen stroom opwekken (bladeren, zand of vogeluitwerpselen) gaan deze zich gedragen als een weerstand, door de stroom die erdoor wordt gestuurd (via de werkende cellen) gaan deze oververhitten. Dit kan blijvende schade veroorzaken aan uw panelen.