PRIVACY-BELEID

Dit is de website van Cleaning Service Versteegh , adres: Riddersborch 69, 3992 BH Houten.

Ons Inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel te Utrecht is 50676105.

Ons BTW nummer is NL 001894647B74.

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze web server automatisch uw domeinnaam en uw e-mailadres. Uw e-mail adres bewaren wij als u boodschappen en/of vragen plaatst op deze website. Echter, deze informatie wordt gebruikt voor intern gebruik en wordt daarna verwijderd. De informatie wordt derhalve niet doorgegeven of verkocht aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

Op deze site gebruiken we cookies (kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer) om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Tevens worden ze gebruikt om u uw order correct af te wikkelen. Cookies worden zodoende slechts voor intern gebruik gebruikt, waarna verwijdering plaatsvindt.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

Cleaning Service Versteegh zal uw persoonlijke gegevens slechts aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst. Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Cleaning Service Versteegh. Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacy beleid?

Als u wenst te reageren op ons privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen per email: info@cleaningserviceversteegh.nl, per telefoon: 06-51081348 of per brief: Riddersborch 69, 3992 BH Houten

Over communicatie per e-mail: Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van Cleaning Service Versteegh, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per brief: Als u ons via het web uw postadres meedeelt, zal u alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt.

Over communicatie per telefoon: Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal Cleaning Service Versteegh alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de overeenkomst die u met ons aan gaat of al gesloten hebt.

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Neemt u contact met ons op indien u toegang wenst tot de informatie die wij van u bijhouden, indien u eventuele onjuiste gegevens die wij van u bijhouden wilt corrigeren of verbeteren, of indien u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy beleid.