DISCLAIMER

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken voor wat voor handelingen dan ook, stemt u, de gebruiker/bezoeker van de website, in met deze disclaimer.

Alle in deze website aanwezige inhoud is door Cleaning Service Versteegh met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch Cleaning Service Versteegh aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Cleaning Service Versteegh is niet verantwoordelijk voor de inhoud op de aan deze website eventueel gekoppelde bestanden en/of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de in deze website aanwezige inhoud of delen daarvan maakt inbreuk op intellectuele rechten.

Toestemming tot het gebruik, op wat voor manier ook, van de getoonde, in deze website aanwezige inhoud of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient vooraf schriftelijk aan Cleaning Service Versteegh te worden verzocht.